Мерзляк Полонський Алгебра 7 клас решебник

Вправа 126

Умова:

Знайдіть значення виразу:
1) 14 - 6х, якщо х = 4; -2; 0; -0,3; 3/8;
2) а2 + 3, якщо а = 7; -2; 0; 0,4; -1 1/3;
3) (2m - 1) n, якщо m = 0,2, n = -0,6.

 

Відповідь:

1) Якщо x = 4, то 14 - 6x = 14 - 6 • 4 = 14 - 24 = -10;
якщо x = -2, то 14 - 6x = 14 - 6 • (-2) = 14 + 12 = 26;
якщо x = 0, то 14 - 6х = 14 - 6 • 0 = 14;
якщо x = -0,3, то 14 - 6x = 14 - 6 • (-0,3) = 14 + 1,8 = 15,8;
якщо х = 3/8, то 14 - 6x = 14 - 6 • 3/8 = 14 - 2 1/4 = 11 3/4;

2) якщо a = 7, то а2 + 3 = 72 + 3 = 49 + 3 = 52;
якщо а = -2, то а2 + 3 = (-2)2 + 3 = 4 + 3 = 7;
якщо а = 0, то а2 + 3 = 02 + 3 = 0 + 3 = 3;
якщо а = 0,4, то а2 + 3 = 0,42 + 3 = 0,16 + 3 = 3,16;
якщо а = -1 1/3, то а2 + 3 = (-1 1/3)2 + 3 = 16/9 + 3 = 4 7/9;

3) якщо m = 0,2, n = -0,6, то (2m - 1)n = (2 • 0,2 - 1) • (-0,6) = (-0,6) • (-0,6) = 0,36.

Калькулятор арифметичних операцій у стовбчик
Результат Розв'язання