з математики 7 клас решебник відповіді

Вправа 17

Умова:

Запишіть у вигляді виразу:
1) потроєний добуток різниці чисел а і b та їхньої суми;
2) суму трьох послідовних натуральних чисел, менше з яких дорівнює n;
3) добуток трьох послідовних парних натуральних чисел, більше з яких дорівнює 2k;
4) число, у якому а тисяч, b сотень і с одиниць;
5) кількість сантиметрів у х метрах і у сантиметрах;
6) кількість секунд у m годинах, n хвилинах і р секундах.

 

Відповідь:

1) 3 • (а - b)(а + b);
2) n + (n + 1) + (n + 2);
3) (2k - 4) • (2k - 2) • 2k;
4) 1000a + 100b + c;
5) 100x + y;
6) 3600m + 60n + p.

Калькулятор арифметичних операцій у стовбчик
Результат Розв'язання