Алгебра 7 клас решебник відповіді

Вправа 21

Умова:

Значення змінних а і b такі, що а + b = -8, с = 4. Чому дорівнює значення виразу:
1) а + b - с; 2) 0,5 (а + b) + с; 3) 3ac + 3bс?

 

Відповідь:

1) Якщо а + b = -8, с = 4, то а + b - с = -8 - 4 = -12;
2) якщо а + b = -8, с = 4, то 0,5(а + b) + с = 0,5 • (-8) + 4 = -4 + 4 = 0;
3) якщо а + b = -8, с = 4, то bас + 3bс = 3с • (а + b) = 3 • 4 • (-8) = -96.

Калькулятор арифметичних операцій у стовбчик
Результат Розв'язання