Алгебра 7 клас відповіді

Вправа 213

Умова:

Подайте степінь у вигляді добутку степенів:
1) (ab)6;    3) (3с)7;    5) (-0,2cd)4;
2) (mnp)5; 4) (-8xy)3; 6) (3/7kt)9.

 

Відповідь:

1) (ab)6 = a6b6;
2) (mnp)5 = m5n5p5;
3) (3с)7 = 37c7;
4) (-8xy)3 = -83x3y3;
5) (-0,2cd)4 = 0,24c4d4;
6) (3/7kt)9 = (3/7)9k9t9.

Калькулятор арифметичних операцій у стовбчик
Результат Розв'язання