з математики 7 клас

Вправа 222

Умова:

Подайте вираз у вигляді степеня та обчисліть його значення (у разі потреби скористайтеся таблицею степенів чисел 2 і З, розташованою на форзаці підручника):

7L222z1

 

Відповідь:

7L222v1

7L222v2

Калькулятор арифметичних операцій у стовбчик
Результат Розв'язання