Алгебра 7 клас відповіді

Вправа 335

Умова:

Доведіть, що значення різниці двочленів 13m + 20n і 7m + 2n, де m і n - довільні натуральні числа, ділиться націло на 6.

 

Відповідь:

13m + 20n - (7m + 2n) = 13m + 20n - 7m - 2n = 6m + 18n = 6(m + 3n).
Оскільки 6(m + 3n) ділиться без остачі на 6, то і початковий вираз ділиться без остачі на 6.

Калькулятор арифметичних операцій у стовбчик
Результат Розв'язання