Алгебра 7 клас решебник відповіді

Вправа 545

Умова:

Два кола, радіуси яких дорівнюють R і r (R > r), мають спільний центр. Виразіть через ∏, R і r площу фігури, обмеженої цими колами. Обчисліть значення отриманого виразу при R = 5,1 см, r = 4,9 см.

 

Відповідь:

S = ∏R2 - ∏r2 = ∏(R2 - r2) = ∏(R - r)(R + r);
S = ∏ • (5,1 - 4,9) • (5,1 + 4,9) = ∏ • 0,2 • 10 = 2∏ (см2).

Калькулятор арифметичних операцій у стовбчик
Результат Розв'язання