Алгебра 7 клас

Вправа 653

Умова:

Доведіть, що вираз (а - 3b)(а - 3b - 4) + 4 набуває невід'ємних значень при будь-яких значеннях змінних.

 

Відповідь:

(а - 3b)(а - 3b - 4) + 4 = (а - 3b)2 - 4(а - 3b) + 4 = (а - 3b - 2)2.
Отже, значення цього виразу невід'ємні при будь яких значеннях змінних а і b.

 

Калькулятор арифметичних операцій у стовбчик
Результат Розв'язання