Алгебра 7 клас

Вправа 755

 

Умова:

Автомобіль рухається зі швидкістю 60 км/год. Як залежить довжина пройденого ним шляху s від часу руху t? Задайте цю залежність формулою. Чи є ця залежність функціональною? У разі ствердної відповіді назвіть аргумент відповідної функції.

 

Відповідь:

Залежність довжини шляху s, пройденого автомобілем, від часу t його руху запишеться так: s = 60t.
Ця залежність є функціональною, t - аргумент функції.

Калькулятор арифметичних операцій у стовбчик
Результат Розв'язання