Алгебра 7 клас решебник відповіді

Вправа 770

 

Умова: 

Розглянемо функцію g, задану таком правилом: кожному одиоцифровому натуральному числу поставили у відповідність останню цифру його квадрата.
1) Запишіть, чому дорівпюс g(7); g(3); g(1); g(9); g(4).
2) Знайдіть область визначення та область значень функції.

 

Відповідь:

1) 72 = 49, тому g(7) = 9; 32 = 9, тому g(7) = 9; 12 = 1, тому g(1) = 1; 92 = 81, тому g(9) = 1; 42 = 16, тому g(4) = 6;
2) область визначення - множина натуральних чисел від 1 до 9;
область значень - числа 1, 4, 5, 6, 9.

Калькулятор арифметичних операцій у стовбчик
Результат Розв'язання