Алгебра 7 клас

Вправа 818

 

Умова:

Побудуйте пряму, яка проходить через точка А(-2; 3) і B(4; 3). Чому дорівнюють ординати точок цієї прямої?

 

Відповідь:

Ордината точок прямої дорівнюють 3.

7L818v1

Калькулятор арифметичних операцій у стовбчик
Результат Розв'язання