з математики 7 клас

Вправа 822

 

Умова:

На рисунку 25 зображено графік деякої функції. Користуючись графіком, знайдіть:
1) значення у, якщо х = -3,5; -1,5; 2; 4;
2) значення х, яким відповідають зеачення у = -3; -1,5; 2;
3) значення аргументу, при яких значення функції дорівнюють нулю;
4) область визначення та область значень функції;
5) значення аргументу, при яких значення функції додатні;
6) значення аргументу, при яких значення функції від'ємні.

7L822z1

 

Відповідь:

1) Якщо x = -3,5, то у = -1,5;
якщо х = -1,5, то у = 3,5;
якщо х = 2, то у = -1;
якщо х = 4, то у = 2;
2) якщо у = -3, то х =-4;
якщо у = -1,5, то х = -3,5 і х = 2,5;
якщо у = 2, то х = -2,5, х = -1 і х = 4;
3) якщо у = 0, то х = -3, х = 1,5 і х = 3,5;
4) область визначення функції -4,5 ≤ х ≤ 5;
область значень функції -3,5 ≤ у ≤ 4;
5) у > 0 при -3 < х < 1,5 і 3,5 < х ≤ 5;
6) у < 0 при -4,5 ≤ х < -3 і 1,5 < x < 3,5.

Калькулятор арифметичних операцій у стовбчик
Результат Розв'язання