з математики 7 клас відповіді

Вправа 834

 

Умова:

Значення функції у = f(х) дорівнюють 0 при значеннях аргументу, що дорівнюють -5 і 4.
Яке з наступних тверджень є правильним:

1) графік функції має з віссю ординат дві спільні точки (0; -5) і (0; 4);
2) графік функції має з віссю абсцис дві спільні точки (-5; 0) і (4; 0)?

 

Відповідь:

Правильним є твердження 2).

Калькулятор арифметичних операцій у стовбчик
Результат Розв'язання