з математики 7 клас відповіді

Вправа 84

Умова:

Три найглибші печери України - Солдатська, Каскадна та Нахімовська знаходяться в Криму. Сума їхніх глибин дорівнює 1874 м, причому глибина Каскадної в 1,2 раза менша від глибини Солдатської та на 26 м більша за глибину Нахімовської. Знайдіть глибину кожної з печер.

 

Відповідь:

Нехай глибина печери Каскадна - хм. Тоді глибина печери Солдатська - 1,2х м, а печери Нахімовська - (х - 26) м.
Складаємо рівняння:
х + 1,2x + (х - 26)= 1874;
3,2х = 1900;
х = 593,75.
Отже, довжина печери Каскадна - 593,75 м, печери Солдатська - 712,5 м, а печери Нахімовська - 567,75 м.
Відповідь. 593,75 м; 712,5 м; 567,75 м.
Зауваження. Відповідь, наведена у підручнику, можлива при сумі глибин 1274 м і при глибині печери Каскадна, в 1,25 разу меншої від глибини печери Солдатська.

Калькулятор арифметичних операцій у стовбчик
Результат Розв'язання