Алгебра 7 клас решебник

Вправа 983

 

Умова:

Складіть лінійно рівняння з двома змінними, графіком якого є пряма, що проходить через початок координат і точку:
1) А(2; 8); 2) В(-6; 15).

 

Відповідь:

1) k= у/х = 8/2 = 4; y = 4x; y - 4x = 0;
2) k = у/х = 15/-6 = -2,5; у = -2,5х; у + 2,6х = 0.

Калькулятор арифметичних операцій у стовбчик
Результат Розв'язання