з математики 7 клас відповіді

Вправа 984

 

Умова:

Складіть лінійне рівняння з двома змінними, графіком якого є пряма, що проходить черва початок координат і точку С(8; -12).

 

Відповідь:

k = у/х = -12/8 = -3/2 = -1,5; у = -1,5х; 2у+  3х = 0.

Калькулятор арифметичних операцій у стовбчик
Результат Розв'язання