Геометрія 7 клас відповіді

Вправа 110

 

Умова:

На рисунку 89 ∟MAB + ∟ACB = 180°. Доведіть, що ∟MAB = ∟KCB.

7L110z1

 

Відповідь:

∟MAB + ∟ACB = 180° (за умовою).

7L110v1

∟MAB = 180° - ZACB. 
∟ACB + ∟KCB = 180° (як cyміжнi). 
∟KCB = 180° - ∟ACB. 
Отже, ∟MAB = ∟KCB.

Калькулятор арифметичних операцій у стовбчик
Результат Розв'язання