Геометрія 7 клас

Вправа 112

 

Умова:

Два кути мають спільну сторону, а їхня сума дорівнює 180°. Чи можна стверджувати, що ці кути є суміжними?

 

Відповідь:

Розв'язання: Так, ці кути будуть суміжними, оскільки:
1) одна сторона у них спільна за умовою;
2) сума цих кутів за умовою 180°, отже, дві інші сторони утворюються розгорнутий кут, тобто є доповняльними променями.
А суміжними є кути, у яких одна сторона спільна, а дві iнші є доповняльними променями.


Калькулятор арифметичних операцій у стовбчик
Результат Розв'язання