Геометрія 7 клас 

Вправа 143

 

Умова:

Трикутники ABC i DEF piвні, сторони AB i DE, ВС i DF відповідні, ∟B = 32°. Знайдіть кут D.

 

Відповідь:

7L143v1

Дано: ∆АВС i ∆DEF - рівні.
АВ i DE - відповідні.
ВС i DF - відповідні. ∟B = 32°. Знайти: ∟D.
Розв'язання:
За умовою ∆АВС i ∆D£F - piвні, AB i DF та ВС i DF відповідні, тому ∟B = ∟D = 32°.
Biдповідь: 32°.

Калькулятор арифметичних операцій у стовбчик
Результат Розв'язання