Геометрія 7 клас відповіді гдз

Вправа 144

 

Умова:

Трикутники ABC i KTM pізні, кути A i M, В i К відповідні, ∟C = 40°, MK = 5 см. Знайдіть кут Т i сторону АВ.

 

Відповідь:

7L144v1

Дано: ∆АВС i ∆КTM - piвні. ∟A i ∟M - відповідні, ∟B і ∟K - відповідні. 

∟C = 40°, MK = 5 см. Знайти: ∟T, AB.
Розв'язання:
За умовою ∆АВС i ∆КТМ - pівні, ∟A i ∟M та ∟B i ∟K - відповідні,
тому ∟C = ∟T = 40°, AB = MK = 5 см.

Biдповідь: ∟T = 40°, AB = 5 см.

Калькулятор арифметичних операцій у стовбчик
Результат Розв'язання