Геометрія 7 клас

Вправа 160

 

Умова:

На рисунку 133 АС = DC, ВС = ЕС. Доведіть, що ∆АВС = ∆DEC.

7L160z1

 

Відповідь:

Доведения: Розглянемо ∆АВС i ∆DEC.
1) АС = DC (за умовою);
2) ВС = СЕ (за умовою);
3) ∟ACB = ∟DCE (як вертикальні).
Отже, ∆АВС = ∆DEC (за I ознакою piвності трикутників).

Калькулятор арифметичних операцій у стовбчик
Результат Розв'язання