Геометрія 7 клас

Вправа 165

 

Умова:

Дано: ∟ADC = ∟ADB, BD = CD (рис. 138). Доведіть, що AB = AC.

7L165z1

 

Відповідь:

Доведения: Розглянемо ∆ABD i ∆АСD.
1) ∟ADC = ∟ADB (за умовою);
2) BD = CD (за умовою);
3) AD - спільна.
Отже, ∆ABD = ∆ACD за I ознакою, тоді АВ = AC.

Калькулятор арифметичних операцій у стовбчик
Результат Розв'язання