Геометрія 7 клас

Вправа 187

 

Умова:

Доведіть рівність двох трикутників за бісектрисою, кутом, з вершини якого проведено цю бісектрису, i кутом, що утворює бісектриса зi стороною, до якох її проведено.

 

Відповідь:

7L187v1

Доведення:
Нехай дано ∆АВС i ∆А1В1С1 за умовою ∟A = ∟A1,
AK i А1К1 - бісектриси кутів А і А1 відповідно, AK = А1К1, ∟AKB = ∟A1K1B1.
Доведемо, що ∆АВС = ∆А1В1С1.

Розглянемо ∆АВК i ∆А1В1К1.
1) АК = А1К1 (за умовою);
2) ∟AKB = ∟А1К1В1 (за умовою);
3) ∟ВАК = ∟B1A1K1 (як половини рівних кутів).
Отже, ∆АВК = ∆А1В1К1 за II ознакою .
Розглянемо ∆АВС i ∆А1В1С1.
1) АВ = А1В1 (т. я. ∆АВК = ∆A1В1K1);
2) ∟BAC = ∟B1A1C1 (за умовою);
3) ∟ABC = ∟А1В1С1 (т. я. ∆АВК = ∆А1В1К1).
Отже, ∆АВС = ∆А1В1С1 за II ознакою.

Калькулятор арифметичних операцій у стовбчик
Результат Розв'язання