Геометрія 7 клас

Вправа 214

 

Умова:

Використовуючи ознаки piвності трикутників, доведіть ознаку piвності рівнобедрених трикутників за бічною стороною та кутом при вершині.

 

Відповідь:

7L214v1

Дано: ∆АВС i ∆А1В1С1 - рівнобедрений.
AB = ВС, A1B1 = B1C1, AB = A1B1, ∟АВС = ∟А1В1С1.
Довести: ∆ABC = ∆А1В1С1.

Доведення: AB = ВС, A1B1 = B1C1, ВС = B1С1, ∟ABC = ∟А1В1С1.
3a I ознакою piвності трикутників маємо ∆АВС = ∆А1В1С1. Доведено.

Калькулятор арифметичних операцій у стовбчик
Результат Розв'язання