Геометрія 7 клас

Вправа 253

 

Умова:

На рисунку 183 АС = АD, BC = BD. Знайдіть кут ВАС, якщо ∟BAD = 25°.

7L253z1

 

Відповідь:

Дано: АС = AD, ВС = BD, ∟BAD = 25°.
Знайти: ∟BAC.
Розв'язання: Розглянемо ∆DBA i ∆CBA.
За умовою АС = AD, ВС = BD, AB - спільна сторона.
За III ознакою piвностi трикутників маємо ∆DBA = ∆СВА.
Тоді ∟BAC = ∟BAD = 25° (як piвнi елементи рівних фігур).
Biдповідь: 25°.

Калькулятор арифметичних операцій у стовбчик
Результат Розв'язання