Геометрія 7 клас відповіді

Вправа 260

 

Умова:

На рисунку 186 AB = CD, ВС = AD, BM - бісектриса кута ABC, DK - бісектриса кута ADC. Доведіть, що ∆АВМ = ∆CDK.

7L260z1

 

Відповідь:

7L260v1

Дано:
АВ = CD, ВС = AD, BM - бісектриса ∟ABC, DK - бісектриса ∟ADC.
Довести: ∆АВМ = ∆CDK.

Доведення:
Розглянемо ∆АВС i ∆CDA. За умовою АВ т CD, ВС = AD, АС - спільна сторона.
За III ознакою piвностi трикутників маємо ∆АВС = ∆CDA.

Звідси маємо ∟ABC = ∟CDA, ∟BCA = ∟CAB (як piвнi елементи рівних фігур).
За умовою ВМ - бісектриса ∟ABC, тоді за означениям бісектриси кута маємо ∟ABM = ∟MBC.
Аналогічно, якщо DK - бісектриса ∟ADC, тоді ∟ADK = ∟KDC.
Отже, ∟ABM = ∟MBC = ∟ADK = ∟KDC.
Розглянемо ∆АВМ i ∆CDK. АВ = CD, ∟ABM = ∟CDK, ∟BAM = ∟KCD.
3a II ознакою piвності трикутників маємо ∆АВМ = ∆CDK. Доведено.

Калькулятор арифметичних операцій у стовбчик
Результат Розв'язання