Геометрія 7 клас

Вправа 273

 

Умова:

Сформулюйте твердження, що заперечує дане:
1) відрізок АВ перетинає пряму m;
2) градусна мipa кута ABC більші за 40°;
3) iз двох суміжних кутів хоча б один не більший за 90°;
4) промееі ОА та ОВ не є доповняльними;
5) відрізок має тільки одну середину.

 

Відповідь:

Заперечує дане твердження:
1) Відрізок АВ не перетинає пряму m.
2) Градусна мipa кута ABC менша за 40°,
3) Із двох суміжних кутів хоча б один не менший за 90°.
4) Промені ОА та ОВ є доповняльними.
5) Відрізок має декілька середин.

 

Калькулятор арифметичних операцій у стовбчик
Результат Розв'язання