Геометрія 7 клас

Вправа 328

 

Умова:

Різниця односторонніх кутів, утворених при перетині двох паралельних прямих січною, дорівнює 50°. Знайдіть ці кути.

 

Відповідь:

7L328v1

Дано:
а ‖ b, с - спільна.
∟1 i ∟2 внутрішні односторонні ∟2 - ∟1 = 50°.
Знайти: ∟1 i ∟2.
Розв'язання:
Нехай ∟1 = х, тоді ∟2 = х + 50.
Якщо а ‖ b, с - січна.
За ознакою паралельності прямих ∟1 + ∟2 = 180°.
Складемо i розв'яжемо рівняння:
х + х + 50 = 180; 2х + 50 = 180; 2х = 180 - 50; 2х = 130; х = 130 : 2; х = 65.
∟1 = 65°; ∟2 = 65° + 50° = 115°.
Biдповідь: 65°; 115°.

Калькулятор арифметичних операцій у стовбчик
Результат Розв'язання