Геометрія 7 клас відповіді

Вправа 35

 

Умова:

Точка К належить відрізку CD, довжина якого дорівнює 28 см. Знайдіть відрізки СК i KD, якщо:
1) відрізок СК на 4 см менший від відрізка KD;
2) відрізок СК у 6 разів більший за відрізок KD;
3) CK : KD = 3 : 4.

 

Відповідь:

1) Так як за умовою точка К належить відрізку CD, то CD = CK + KD.
Нехай СК = х (см), тоді KD = х + 4 (см),
оскільки CD = 28 см, то х + х + 4 = 28; 2х + 4 = 28; 2х = 24; х = 12.

СК = 12 см, КD = 12 + 4 = 16 см.
Biдповідь: СК = 12 см, КD = 16 см.
2) Так як за умовою точка К належить відрізку CD, то CD = СК + ATD.
Нехай KD = х (см), тоді СК = 6х (см), оскільки CD = 28 см, то
х + 6х = 28; 7х = 28; х = 4.
КD = 4 см, CК = 6 • 4 = 24 см.
Biдповідь: KD = 4 см, СК = 24 см.
3) Так як за умовою точка К належить відрізку CD, то CD = СК + KD.
Нехай х (см) - одна частина, тоді СК = 3х (см), KD = 4х (см),
оскільки CD = 28 см, то 3х + 4х = 28; 7х = 28; х = 4.

СК = 3 • 4 = 12 см, КD = 4 • 4 = 16 см.
Biдповідь: СК = 12 см, КD = 16 см.

Калькулятор арифметичних операцій у стовбчик
Результат Розв'язання