Геометрія 7 клас

Вправа 358

 

Умова:

Один iз кутів трикутника в 3 рази менший від другого кута та на 35° менший від третього. Знайдіть кути трикутника.

 

Відповідь:

Нехай ∟A = х, тоді ∟B = 3х, ∟C = х + 35.
Оскільки ∟A + ∟B + ∟C = 180°, то
х + 3х + х + 35 = 180; 5х = 180 - 35; 5х = 145; х = 29.
∟A = 29°. ∟B = 3 • 29° = 87°. ∟С = 29° + 35° = 64°.
Biдпвідь: ∟A = 29°; ∟B = 87°; ∟C = 64°.

Калькулятор арифметичних операцій у стовбчик
Результат Розв'язання