Геометрія 7 клас гдз

Вправа 362

 

Умова:

Кут при основі рівнобедреного трикутника дорівнює 63°. Знайдіть кут при вершині цього трикутника.

 

Відповідь:

7L362v1

Нехай ∆АВС - рівнобедрений (АВ = ВС), тоді ∟A = ∟С = 63°.
Оскільки ∟A + ∟B + ∟С = 180°, то 63° + ∟B + 63° = 180°;
∟B = 180° - (63° + 63°) = 54°.
Biдповідь: ∟B = 54°.

Калькулятор арифметичних операцій у стовбчик
Результат Розв'язання