Геометрія 7 клас відповіді

Вправа 363

 

Умова:

Знайдіть кути при основі рівнобедреного трикутника, якщо кут при вершині дорівнює 104°.

 

Відповідь:

7L363v1

Нехай ∆АВС - рівнобедрений (АВ = ВС), ∟B = 104°.
За властивістю рівнобедреного трикутника ∟A и ∟C.
Оскільки ∟A + ∟B + ∟C = 180°, то:
∟A + ∟C = 180° - 104°; ∟A + ∟C = 76°.
∟A = ∟C = 76° : 2 = 38°.
Biдповідь: ∟A = ∟C = 38°.

Калькулятор арифметичних операцій у стовбчик
Результат Розв'язання