Мерзляк Геометрія 7 клас

Вправа 365

 

Умова:

Знайдіть кути рівнобедреного трикутника, якщо кут при основі на 48° менший від кута при вершині.

 

Відповідь:

7L365v1

Нехай ∆АВС - рівнобедрений (АВ = ВС), тоді ∟A = ∟С.
Нехай ∟A = ∟C = х, тоді ∟B = х + 48.
Оскільки ∟A + ∟B + ∟C = 180°, то
х + х + 48 + х = 180; 3х = 180 - 48; 3х = 132; х = 44.
∟A = ∟С = 44°. ∟B = 44° + 48° = 92°.
Biдповідь: 44°; 44°; 92°.

Калькулятор арифметичних операцій у стовбчик
Результат Розв'язання