Мерзляк Якір Геометрія 7 клас відповіді гдз

Вправа 382

 

Умова:

Один iз зовнішніх кутів трикутника дорівнює 98°. Знайдіть кути трикутника, не суміжні з ним, якщо один iз цих кутів у 6 разів менший від другого.

 

Відповідь:

7L382v1

Нехай дано ∆АВС; ∟BCD = 98° - зовнішній кут.
∟A у 6 разів менший від ∟B.
Нехай ∟А = х, тоді ∟В = 6х.
Оскільки ∟BCD = ∟A + ∟B, то 98 = х + 6х; 98 = 7х; х = 98 : 7; х = 14.
∟A = 14°.
∟B = 6 • 14° = 84°.
Biдповідь: ∟A = 14°, ∟В = 84°.

Калькулятор арифметичних операцій у стовбчик
Результат Розв'язання