Геометрія 7 клас

Вправа 385

 

Умова:

У трикутнику ABC відомо, що ∟A = 34°, ∟B = 28°. Порівняйте сторони АВ, ВС i AC.

 

Відповідь:

Оскільки у ∆АВС ∟А = 34°. ∟B = 28°,
то ∟C = 180° - (34° + 28°) = 180° - 62° = 118°.
∟B < ∟А < ∟C, тоді АС < ВС < АВ.

Калькулятор арифметичних операцій у стовбчик
Результат Розв'язання