Геометрія 7 клас

Вправа 397

 

Умова:

На сторонах трикутника ABC (рис. 253) позначено точки Е та F так, що ∟1 = ∟2. Доведіть, що ∟3 = ∟4.

7L397z1

 

Відповідь:

Доведения:
Розглянемо ∆АВС i ∆FBE: ∟1 = ∟2 (за умовою); ∟B - спільний.
Якщо два кути одного трикутника дорівнюють відповідно двом
кутам другого трикутника, то й треті кути цих трикутників piвнi.
Отже, ∟3 = ∟4.

Калькулятор арифметичних операцій у стовбчик
Результат Розв'язання