Геометрія 7 клас

Вправа 428

 

Умова:

Один iз гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 43°. Знайдітъ другий гострий кут.

 

Відповідь:

7L428v1

Дано:
∆АВС - прямокутний. ∟А = 90°; ∟B = 43°. Знайти: ∟C.
Розв'язання:
За властивістю гострих кутів прямокутного трикутника маємо:
∟B + ∟C = 90°; ∟C = 90° - 43° = 47°.
Biдповідь: 47°.

Калькулятор арифметичних операцій у стовбчик
Результат Розв'язання