Мерзляк Якір Геометрія 7 клас решебник відповіді

Вправа 430

 

Умова:

Кут між основою рівнобедреного трикутника та висотою, проведеною до бічної сторони, дорівнює 19°. Знайдіть кути даного трикутника.

 

Відповідь:

7L430v1

Дано:
∆АВС - рівнобедрений. AB = ВС. AN - висота (AN ┴ ВС).
∟NAC = 19°. Знайти: кути ∆АВС.
Розв'язання:
За умовою AN висота (AN ┴ ВС).
За означенням висоти трикутника маємо ∟BNA = ∟CNA = 90°.
Розглянемо ∆ANC - прямокутний (∟N = 90°).
За властивістю гострих кутів прямокутного трикутника маємо
∟NAC + ∟C = 90°. ∟С = 90° - 19° = 71°.
Розглянемо ∆АВС - рівнобедрений (АВ = ВС).
За властивістю кутів при oснові рівнобедреного трикутника маємо:
∟BAC - ∟C = 71°. За теоремою про суму кутів трикутника маємо:
∟C + ∟B + ∟BAC = 180°. ∟В = 180° - (71° + 71°) = 180° - 142° = 38°.
Biдповідь: 71°, 71°. 38°.

Калькулятор арифметичних операцій у стовбчик
Результат Розв'язання