з геометрії 7 клас відповіді

Вправа 459

 

Умова:

У прямокутному трикутнику МКС відомо, що ∟M = 90°, ∟C = 60°, СМ = 7 см. Знайдіть гіпотенузу СК.

 

Відповідь:

7L459v1

Нехай даний ∆КМС, ∟M = 90°, ∟C = 60°, СМ = 7 см.
Знайдемо СК.
∟C + ∟K = 90° (властивість прямокутного трикутника).
∟K = 90° - 60° = 30°.
МС = 1/2КС (властивість катета, що лежить напроти кута 30°).
КС = 2 • МС; КС = 2 • 7 = 14 см.
Biдповідь: КС = 14 см.

Калькулятор арифметичних операцій у стовбчик
Результат Розв'язання