Геометрія 7 клас

Вправа 503

 

Умова:

Із точки О через точки А, В i С проведено промені ОА, OB i ОС. Відомо, що ОА = ОВ = ОС, ∟AOB = 80°,
∟BOC = 110°, ∟AOC = 170°. Знайдіть кути трикутника АВС.

 

Відповідь:

7L503v1

Дано:
Промені ОА, ОС, ОС. ОА = ОВ = ОС. ∟AOB = 80°, ∟BOC = 110°, ∟AOC = 170°.
Знайти: кути ∆АВС.

Розв'язання:
За аксіомою вимірювання кутів маємо:
∟AOC = ∟AOB + ∟BOC; 170° = 110° + 80°; 170° ≠ 190°.
Що неможливо. Задача розв'язків не має.

Калькулятор арифметичних операцій у стовбчик
Результат Розв'язання