Геометрія 7 клас

Вправа 526

 

Умова:

Пряма АС дотикається до кола iз центром О в точці А (рис. 297). Доведіть, що кут ВАС у 2 рази менший від кута АОВ.

7L526z1

 

Відповідь:

Нехай дано коло (О; R), АС - дотична, С - точка дотику.
Доведемо, що ∟AOB = 2∟BAC.
ОА - радіус, проведений в точку дотику, тоді за властивістю дотичної ОА ┴ AC, ∟OAC = 90°.
Розглянемо ∆АОВ - рівнобедрений (АО = ОВ = R), тоді ∟OAB = ∟OBA - х.
∟OAB + ∟OBA + ∟AOB = 180°; ∟AOB = 180° - 2х;
∟OAC = 90°. ∟OAC = ∟OAB + ∟BAC; 90° = х + ∟BAC; ∟BAC = 90° - х.
Отже, ∟AOB = 180° - 2х = 2(90° - х). ∟BAC = 90° - х; ∟AOB = 2∟BAC.

Калькулятор арифметичних операцій у стовбчик
Результат Розв'язання