Геометрія 7 клас

Вправа 583

 

Умова:

Побудуйте трикутник:
1) за двома сторонами та кутом між ними;
2) за стороною та двома прилеглими кутами.

 

Відповідь:

7L583v1

1. Дано: АВ = с, AC = b, ∟A = а.
Побудувати: ∆АВС: АВ = с, АС = b, ∟A = а.
Побудова:
1) На промені m відкладемо відрізок АВ = с.
2) Побудуємо ∟CAB i ∟C1AB, що дорівнюють даному ∟A.
3) Проведемо коло (А; b).
4) Коло перетинає сторони кута в т. С i С1
5) ∆АВС i ∆АВС1 - шукані.

7L583v2

Дано: АВ = с, ∟А = a, ∟В = р.
Побудувати: ∆АВС: АВ = с, ∟А = а, ∟B = р.
Побудова:
1) На промені m відкладемо АВ = с.
2) Побудуємо ∟КАВ = ∟A i ∟К1АВ = ∟A.
3) Побудуємо ∟MBA = ∟М1ВА = ∟B.
4) Промені АК1 і ВМ1 перетинаються в т. С;
промені АК1 i BM1 перетинаються в т. С1.
5) ∆АВС i ∆АВС1 - шукані.

Калькулятор арифметичних операцій у стовбчик
Результат Розв'язання