Геометрія 7 клас гдз

Вправа 587

 

Умова:

Побудуйте коло, яке дотикається до сторін даного кута.

 

Відповідь:

7L587v1

Нехай даний ∟ABC, побудуємо коло (О; R), яке дотикається сторін кута ВА i ВС.
1) Центр шуканого кола рівновіддалений від сторін ∟ABC, тому побудуємо бісектрису ВК.
2) Позначимо довільну т. О на бісектрисі ВК (т. О - центр кола).
3) Через т. О проведемо перпендикуляр до сторони ВС. ОМ ┴ ВС.
4) ОМ = R - радіус шуканого кола. 3 центром у т. О i радіусом ОМ побудуємо коло.

Калькулятор арифметичних операцій у стовбчик
Результат Розв'язання