Геометрія 7 клас відповіді

Вправа 588

 

Умова:

Дано кут, який дорівнює 30°. Побудуйте коло заданого радіуса так, щоби центр кола належав одній iз сторін даного кута й коло дотикалося до другої сторони кута.

 

Відповідь:

7L588v1

Нехай дано ∟АВС = 30°.
Побудуємо коло (О; R) так, на промені ВА i дотикалося променя ВС.
Нехай т. О - центр, т. М - точка дотику.
∆ОВМ - прямокутний, ∟B = 30°, тоді ОМ = 1/2ОВ.
1) На промені ВА відкладаємо ВО = 2R.
2) т. О - центр шуканого кола.
3) Будуємо коло з центром в т. О i радіусом R.

Калькулятор арифметичних операцій у стовбчик
Результат Розв'язання