Геометрія 7 клас

Вправа 589

 

Умова:

Побудуйте коло, яке дотикається до сторін даного кута, причому до однієї з них - у даній точці.

 

Відповідь:

7L589v1

Нехай дано ∟ABC, т. К лежить на стороні ВС, побудуємо коло (О; R),
яке дотикається сторін ВА i ВС в т. К.

1) Побудуємо бісектрису ВМ.
2) Побудуємо перпендикуляр, що проходить через т. К на ВС, точка перетину - т. О.
3) Будуємо коло з центром в т. О i радіусом ОК = R.

Калькулятор арифметичних операцій у стовбчик
Результат Розв'язання