Геометрія 7 клас решебник

Вправа 608

 

Умова:

Побудуйте трикутник за стороною, прилеглим кутом i медіаною, проведеною до даної сторони. Скільки розв'язків може мати задача?

 

Відповідь:

7L608v1

Дано: АВ = с, СМ = т, ∟А = а.
Побудувати: ∆АВС: АВ = с, СМ = m - медіана, ∟А = а.
Побудова:
1) Побудуємо АВ = с.
2) На відрізку АВ позначимо середину - т. М.
3) Побудуємо ∟КАВ = а.
4) 3 центром в т. М проводимо коло, радіус МС = m
(т. С - точка перетину кола i променя АК).

5) ∆АВС - шуканий.
Задача має два розв'язки.

Калькулятор арифметичних операцій у стовбчик
Результат Розв'язання