з геометрії 7 клас відповіді

Вправа 609

 

Умова:

Побудуйте трикутник за кутом i висотами, проведеними з вершин двох інших кутів.

 

Відповідь:

7L609v1

Дано: ∟A = a, BD = hb, СК = hc.
Побудувати: ∆АВС: BD - hb - висота, СК = hc - висота, ∟А = а.
Побудава:
1) На пр. а позначимо т. D i проведемо DF ┴ пр. а.
2) На промені DF відкладемо DB = hb.
3) Через т. В проведемо пр. m ┴ BD.
4) Відкладемо ∟MBN = а.
5) Точка А - точка перетину променя BN i прямої а.
6) Через т. А проведемо против АР ┴ BN.
7) На промені АР відкладемо відрізок AS = hc.
8) Через т. S проведемо SG ┴ АР.
9) Точка перетину SG i пр. а - точка С.
10) ∆АВС - шуканий.

Калькулятор арифметичних операцій у стовбчик
Результат Розв'язання