Геометрія 7 клас

Вправа 633

 

Умова:

Побудуйте рівнобедрений трикутник за основою та радіусом описаного кола. Скільки розв'язків може мати задача?

 

Відповідь:

7L633v1

Побудувати: ∆АВС - рівнобедрений за основою AC i радіусом описаного кола R. Побудова:
1) Будуємо коло з центром в довільній точці О i заданого радіусу R.
2) Позначаємо на колі довільну точку А.
3) Вимірюємо циркулем довжину основи АС (АС = а).
4) Будуємо дугу з центром в точці A i радіусом а.
5) Позначаємо точку перетину двох кіл В.
6) Будуємо хорду АВ.
7) Будуємо коло довільного радіуса з центром в точці А.

7L633v2

8) Будуємо коло цього ж радіуса з центром в точці В.
9) Позначаємо точку перетину кіл D.
10) Будуємо пряму DO - серединний перпендикуляр до хорди АВ.
11) Точка перетину прямої DO i кола позначаємо С.
12) СЕ - висота, медіана, бісектриса ∆АВС.
Отже, ∆АВС - рівнобедрений.
Задача має два розв'язки.

Калькулятор арифметичних операцій у стовбчик
Результат Розв'язання