Мерзляк Геометрія 7 клас відповіді

Вправа 643

 

Умова:

Побудуйте piвносторонні трикутник за радіусом описаного кола.

 

Відповідь:

7L643v1

Дано: R - радіус описаного кола.
Побудувати piвносторонній ∆АВС, якщо R - радіус описаного кола.
Побудова:
1) Будуємо коло з центром у довільній точці О радіуса R.
2) Позначаємо на колі довільну точку А.
3) Будуємо коло з центром в точці А радіуса R.
4) Позначаємо точки перетину кіл Е та F.
5) Будуємо відрізок EF.
6) Вимірюємо циркулем довжину відрізку EF.
7) Будуємо коло з центром в точці Е i paдiycy EF.
8) Позначаємо точку перетину першого i останнього кіл Р.
9) Будуємо відрізки РЕ та PF.
∆PEF - рівносторонній. ∆ЕОА та ∆AOF - рівносторонні.
ЕО = ОА = ЕА = R; ОА = OF = AF = R.

Калькулятор арифметичних операцій у стовбчик
Результат Розв'язання