Геометрія 7 клас

Вправа 653

 

Умова:

Побудуйте трикутник за стороною, протилежним до неї кутом i сумою двох інших сторін.

 

Відповідь:

7L653v1

Дано: а; b + с; кут а.
Побудувати: ∆АВС за стороною, протилежним кутом та сумою двох інших сторін.
Побудова:

1) Будуємо довільну пряму х.
2) Позначаємо на прямій х довільну точку В.
3) На прямій х від точки В позначаємо точку D; BD = b + с.
4) На промені BD будуємо кут а/2.
5) Будуємо коло з центром в точці В i радіуса а.
6) Позначаємо точку перетину кола i сторони кута а/2 С.
7) Будуємо відрізок CD.

7L653v3

Калькулятор арифметичних операцій у стовбчик
Результат Розв'язання